Elismerő Oklevél .
Méltatás Bacskainé Beluzsár Adrienn.

A GEA Képzéséért Alapítvány Kuratóriuma elismerő oklevelet alapított abból a célból, hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki mindazon endoszkópos asszisztensek előtt, akik a gasztroenterológiai szakasszisztensek érdekében több éven át eredményes, színvonalas munkát, kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végeztek.
Elismerő oklevél adományozható azon gasztroenterológiai asszisztensek részére, akik tevékenységükkel hatékonyan elősegítették az asszisztensi munka színvonalának emelését, megbecsülésének növelését, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, jelentős szellemi alkotással járultak hozzá az asszisztensek szakmai felkészültségéhez és ezzel általános elismerést vívtak ki a szakma körében.
Az elismerő oklevél odaítéléséről javaslatot az MGT. Endoszkópos Asszisztensi Szekció vezetősége tesz.
Az oklevél nem csak főfoglalkozású asszisztenseknek adományozható.
Az Elismerő Oklevél odaítéléséről pedig a Kuratórium dönt, és díj három évente adományozható.
A kuratórium felhívása alapján ebben az évben a MGT Asszisztensi Szekció Vezetősége erre díjra Bacskainé Beluzsár Adriennt jelölte akinek tiszteletét és megbecsülését szeretné kifejezni az endoszkópos asszisztensekért, az asszisztensi szekcióban kifejtett tevékenységéért, valamint az endoszkópos asszisztensek képzéséért és oktatásban végzett munkájáért .

Bacskainé Beluzsár Adriennt a Borsod - Abaúj Zemplén megyei Oktató Kórház dolgozója több mint 25 éve. Vezetőasszisztensként 4 éve tevékenykedik az endoszkópos laborban. Végzettségét tekintve endoszkópos szakasszisztens és Diplomás Ápoló. Napi munkája mellett hosszú évek óta tevékenykedik az endoszkópos asszisztensek vezetőségében és segíti a kolléganők és a fiatalok munkáját. Minden alkalommal, amennyiben lehetősége van rá előadást tart, továbbképzés szervez, hogy a környezete és az endoszkópos szakasszisztensek, asszisztensek is a legújabb ismeretekhez, eljárásokhoz jussanak hozzá. Az endoszkópos szakasszisztensek képzésében is hosszú évek óta segít tudásával, rátermettségével. Vizsgabizottsági tagként az értékelésükben is részt vesz.
E-learning tankönyv megírásával is segítette az endoszkópos asszisztensi képzést, melyre felkérést kapott. Munkájára közvetlen környezete és az endoszkópos asszisztensi szekció vezetősége is minden esetben számíthat.
1991-ben szerzett általános ápoló és asszisztensi képesítést a Ferenczi Sándor Egészségügyi szakközépiskolában Miskolcon. Majd 4 évvel később felnőtt szakápoló lett. 1999-ben szerezte meg az emésztőszervi endoszkópos szakasszisztensi képesítést az ETI-ben.
2006-ban egy szinttel feljebb emelte tudását. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán – Nyíregyházán - Diplomás Ápolóvá avatták.
Számos tudományos rendezvényen szerepelt az évek során, különböző előadásokkal, mely a szakma legújabb tevékenységeit foglalta magába vagy különleges eseteket mutatott be. Folyamatosan képezi magát a szabadon választott illetve kötelező továbbképzéseken.
Az endoszkópos újdonságok felkeltik a figyelmét és szívesen próbálja ki azokat, teret engedve a lehetőségeknek.

Az endoszkópos asszisztensek vezetőségének is választott tagja, melyet aktivitásával, ötleteivel évek óta segít.
Jó kapcsolatteremtő képességével, kiváló szervezőkészségével, jó kommunikációs készségével kiemelkedik az átlagból és magával ragadja a környezetében tevékenykedő kolléganőit.

Az átszervezések és a munkaerőhiány olyan változásokat hozott az egészségügyben, amely más stratégiát és stílust követel meg a vezető munkájában éppen úgy, minta szakmai feladatokban, kihívásokban. Munkáját pozitív vezetői attitűd és innovatív beállítottság jellemzi. Szorgalmas és lelkiismeretes.
Vezetői és szakasszisztensi feladatai mellett 3 szép gyermek édesanyjaként és feleségként példaértékű családi életet él.
A BAZ megyei kórház endoszkópos vezetőasszisztenseként jó csapatépítő, a nehézségekkel megbirkózó, empatikus kolléganőt ismerhettünk meg Adrienn személyében, aki példaként állhat az endoszkópos szakasszisztensek előtt.

Gratulálunk az elismeréshez! Köszönjük a támogató munkádat.

Siófok, 2019

GEA Képzéséért alapítvány kuratóriuma .